Tento e-shop využívá cookies

Weboldalunkon a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk személyre szabott ajánlatok, valamint statisztikai adatok gyűjtése céljából. A weboldal használatával elfogadja ezt.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Átalnános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Vásárló

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. Szerződő felek

A www.decoled.hu webcímen történő megrendeléssel szerződés jön létre a decoLED HU Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)  

decoLED HU Kft.

Kelemen László utca 1
2900 Komárom

Tel.: +36 30 487 7197  

E-mail: info@decoled.hu  

Adószám: 26138727-2-11
Cégjegyzék szám: cg. 11-09-025620
VAT ID for EU: HU26138727

és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (a továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

III. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat ad meg. A Szolgáltató ezen adatok alapján teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles valós adatokat megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja és módosíthatja az ügyfélrendszer menüpontban. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

IV. Termékek és árak

A termékek leírását, valamint az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az áfát tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolási költséget és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése vagy elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék, illetve annak ára elírás vagy helytelen információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az adott termékek adatlapján található. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékek megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt a mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben módosították.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/módosítására, valamint a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Ezt követően, a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a decoLED HU Korlátolt Felelőségű Társaság Vásárlási feltételeit megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A megrendelés beérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. A későbbiekben ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben (e-mailben) keresi meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül stb.) teljesíti, az eladó a megrendelés feldolgozásáról köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, így a vásárló folyamatos e-mailes tájékoztatást kap a rendeléséről. Eladó ezzel eleget tesz az elektronikus kereskedelemre irányadó uniós és magyar jogszabályokban meghatározott, elektronikus formájú visszaigazolási követelményeknek. 

A vásárló és a decoLED HU

 Korlátolt Felelősségű Társaság között a megrendelt termék tárgyában létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.

VI. Szállítás

Az eladó a megrendelés teljesítésekor a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidő betartására törekszik. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően az eladó a vásárlóval minden esetben e-mailben közli. A szállítás időpontjáról az eladó mindenkor e-mailben tájékoztatja a vásárlót annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

·         futárszolgálattal, amely Budapestre a feladást követően a következő munkanapon, vidékre pedig 2 munkanapon belül szállít. A szállítás árairól, pontos határidejéről, és menetéről a szállítási módok oldalon tájékozódhat. A vásárló köteles a küldeményt átvételkor tételesen ellenőrizni, és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy a számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi kifogásainak elutasítását vonja maga után.

Vásárló kötelezettséget vállal, hogy az áru átvételéről gondoskodik. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

·         Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló köteles a vételárat a futárnak készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor, fuvarlevél ellenében (A számlát a kiszállítás után 3 munkanapon belül elektronikus formában küldjük el).

 

·         A termék átvételét megelőző banki átutalással (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék vásárló részére fenntartására, majd annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke az eladó bankszámlájára megérkezett. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul jóváírásra kerüljön bankszámlánkon.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

VIII. Elállás joga

Elállási/Felmondási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címre:(info@decoLED.hu) köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján).

 

elektronikus levelezési cím: info@decoled.HU

telefonszám: +36 30 487 7197

A Vásárló határidőn belül gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha elállási/felmondási nyilatkozatát a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Visszatérítéskor a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a megadott címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék értékcsökkenéséért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszakos megjelenésű lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

IX. Jótállás, szavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a kedves Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén más szabályok érvényesek.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Vásárló?

A vállalkozóval (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltatás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőn belül érvényesítheti valaki termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az igény érvényesítőjének kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a jogosult kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén a kötelező jótállás jogszabályon alapul (amit sokan garanciának hívnak). Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott bizonylat is megfelel. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a jogosult, egyébként a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint szavatosság esetén (lásd fent).

X. A felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen szerződésben foglalt feltételeket, vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

XI. Adatvédelem

Eladó a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítéséhez (visszaigazolás, szállítás, számlázás) szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja a vásárlókat, hogy személyes adataikat adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési eljárásunkat ismertettük az adatvédelmi biztossal. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink a megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat), az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig vagy a törlés kéréséig tárolja.

XII. Egyéb rendelkezések

Reklamáció esetében a terméket az alábbi címre küldje vissza:

decoLED HU kft. Teve utca 60, 1139 Budapest 

Figyelem – mielőtt visszaküldenék a nem működő terméket, kérem küldjön róla nekünk minél több képet az info@decoled.hu e-mail címre. Így gyorsabban meg tudjuk oldani a reklamációt, az estetek többségében a visszaküldésre nem is kerül sor. A megadott címre visszaküldött áru szállítási költségét visszatérítjük a mellékelt fizetési bizonylat alapján.

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket megváltoztatni, módosítani.
A módosítások az olyanmintazuj.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a Vásárlónak bármilyen problémája vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat; vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF érvényes: 2015.10.20. napjától