Tento e-shop využívá cookies

Weboldalunkon a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk személyre szabott ajánlatok, valamint statisztikai adatok gyűjtése céljából. A weboldal használatával elfogadja ezt.

Átalnános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Vásárló

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. Szerződő felek

A www.decoled.hu webcímen történő megrendeléssel szerződés jön létre a decoLED HU Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)  

decoLED HU Kft.

Kelemen László utca 1
2900 Komárom

Tel.: +36 30 487 7197  

E-mail: info@decoled.hu  

Adószám: 26138727-2-11
Cégjegyzék szám: cg. 11-09-025620
VAT ID for EU: HU26138727

és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (a továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

III. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat ad meg. A Szolgáltató ezen adatok alapján teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles valós adatokat megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja és módosíthatja az ügyfélrendszer menüpontban. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

IV. Termékek és árak

A termékek leírását, valamint az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az áfát tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolási költséget és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése vagy elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék, illetve annak ára elírás vagy helytelen információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az adott termékek adatlapján található. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékek megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt a mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben módosították.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/módosítására, valamint a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve magyar.

Ezt követően, a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a decoLED HU Korlátolt Felelőségű Társaság Vásárlási feltételeit megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A megrendelés beérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. A későbbiekben ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben (e-mailben) keresi meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül stb.) teljesíti, az eladó a megrendelés feldolgozásáról köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, így a vásárló folyamatos e-mailes tájékoztatást kap a rendeléséről. Eladó ezzel eleget tesz az elektronikus kereskedelemre irányadó uniós és magyar jogszabályokban meghatározott, elektronikus formájú visszaigazolási követelményeknek. 

A vásárló és a decoLED HU

 Korlátolt Felelősségű Társaság között a megrendelt termék tárgyában létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.

VI. Szállítás

Az eladó a megrendelés teljesítésekor a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidő betartására törekszik. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően az eladó a vásárlóval minden esetben e-mailben közli. A szállítás időpontjáról az eladó mindenkor e-mailben tájékoztatja a vásárlót annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

·         futárszolgálattal, amely Budapestre a feladást követően a következő munkanapon, vidékre pedig 2 munkanapon belül szállít. A szállítás árairól, pontos határidejéről, és menetéről a szállítási módok oldalon tájékozódhat. A vásárló köteles a küldeményt átvételkor tételesen ellenőrizni, és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy a számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi kifogásainak elutasítását vonja maga után.

Vásárló kötelezettséget vállal, hogy az áru átvételéről gondoskodik. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

·         Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló köteles a vételárat a futárnak készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor, fuvarlevél ellenében (A számlát a kiszállítás után 3 munkanapon belül elektronikus formában küldjük el).

 

·         A termék átvételét megelőző banki átutalással (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék vásárló részére fenntartására, majd annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke az eladó bankszámlájára megérkezett. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul jóváírásra kerüljön bankszámlánkon.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

VIII. Elállás joga

Elállási/Felmondási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az alábbi címre:(info@decoLED.hu) köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján).

 

elektronikus levelezési cím: info@decoled.HU

telefonszám: +36 30 487 7197

A Vásárló határidőn belül gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha elállási/felmondási nyilatkozatát a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Visszatérítéskor a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a megadott címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termék értékcsökkenéséért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszakos megjelenésű lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

IX. Jótállás, szavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a kedves Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén más szabályok érvényesek.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Vásárló?

A vállalkozóval (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltatás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőn belül érvényesítheti valaki termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az igény érvényesítőjének kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a jogosult kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén a kötelező jótállás jogszabályon alapul (amit sokan garanciának hívnak). Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott bizonylat is megfelel. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a jogosult, egyébként a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint szavatosság esetén (lásd fent).

X. A felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen szerződésben foglalt feltételeket, vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

XI. Adatvédelem

Eladó a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítéséhez (visszaigazolás, szállítás, számlázás) szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja a vásárlókat, hogy személyes adataikat adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési eljárásunkat ismertettük az adatvédelmi biztossal. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink a megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat), az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig vagy a törlés kéréséig tárolja.

XII. Egyéb rendelkezések

Reklamáció esetében a terméket az alábbi címre küldje vissza:

decoLED HU kft. Teve utca 60, 1139 Budapest 

Figyelem – mielőtt visszaküldenék a nem működő terméket, kérem küldjön róla nekünk minél több képet az info@decoled.hu e-mail címre. Így gyorsabban meg tudjuk oldani a reklamációt, az estetek többségében a visszaküldésre nem is kerül sor. A megadott címre visszaküldött áru szállítási költségét visszatérítjük a mellékelt fizetési bizonylat alapján.

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket megváltoztatni, módosítani.
A módosítások az olyanmintazuj.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a Vásárlónak bármilyen problémája vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat; vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF érvényes: 2015.10.20. napjától